ผลงานที่ผ่านมา

งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ สำหรับเข้าออกหมู่บ้าน คอนโด

PORTFOLIO

1) กรณีลูกค้ายังไม่มีอาร์ทเวิร์ค ทางร้านรับออกแบบให้ โดยคิดค่าออกแบบตามรายละเอียด, ความยากง่ายของแบบ ลูกค้าสามารถสอบถามราคาได้ค่ะ
2) กรณีลูกค้ามีอาร์ทเวิร์คแล้ว รบกวนตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ค่ะ

พิมพ์ซิลค์สกรีน (Silk screen)

เป็นการปาดหมึกพิมพ์ผ่านผ้าบล็อคสกรีน เพื่อให้ไปติดบนพื้นผิววัสดุที่จะพิมพ์
ซึ่งจะเหมาะกับงานที่ไม่ใส่โทนสี มีงานสีที่ตายตัว แยกสีชัดเจน A5